บริการรับฝากสินค้า ทางการเกษตร ประเภทผัก

บริการรับฝากสินค้า ทางการเกษตร ประเภทผัก

posted in: News | 0

บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น

– บริการรับฝากสินค้า ทางการเกษตร ประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและสินค้าแปรรูปต่างๆ

– รับให้คำปรึกษาด้านระบบคลังสินค้า และระบบ Logistics แบบครบวงจร

– บริการรับฝากสินค้าทั้งแบบอุณหภูมิบวกและลบ (ทั้งแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็ง) อุณหภูมิ +2 ถึง -20 องศา

– บริการให้เช่าแบบเหมาห้อง และแบบฝากรายชิ้น

– ระบบทำความเย็นควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ PLC ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

– มีระบบควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิอัตโนมัติและสามารถเช็คอุณหภูมิย้อนหลังได้

– มีระบบ Pest control เพื่อกำจัดแมลง ปลวก มด หนู แมลงสาบ เพื่อความปลอดภัยของสินค้า

– รับบริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็น และกระจายสินค้า

– มีระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสินค้าด้วยกล้อง CCTV

– ใช้ระบบ Stacking ในการจัดการสินค้า

– มีระบบโปรแกรม Stock