บริษัท นิ่มซี่เส็ง ห้องเย็น จำกัด 368/7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-998866 , 053-998888 ต่อ 6703 โทรสาร. 053-998889

ประเภทการให้บริการ การวางบิล ช่องทางการชำระเงิน ค่าปรับชำระเงินล่าช้า

1. ประเภทการให้บริการรับฝากสินค้าห้องเย็นบาทต่อกิโลกรัม

ลำดับ

ประเภท

การรับฝาก

สภาพสินค้าก่อนรับฝาก อุณหภูมิการเก็บรักษา
1 แช่เย็น ทั่วไป +2~+6 องศา
2 แช่แข็ง แช่แข็งมาแล้ว -16~-20 องศา
3 แช่แข็ง แช่เย็นมาแล้ว -16~-20 องศา
4 แช่แข็ง ไม่ได้แช่แข็ง/ไม่ได้แช่เย็น -16~-20 องศา
5 แช่เย็น ดอกไม้(กล่อง) +2~+6 องศา
6 แช่เย็น ดอกไม้ (ถัง) +2~+6 องศา
7 แช่เย็น ดอกไม้ (กะละมัง) +2~+6 องศา

 

2. การวางบิล บริษัทจะทำการวางบิลค่าฝากสินค้าคงเหลือในห้องเย็น ทุกวันสุดท้ายของเดือนเพื่อต่ออายุการรับฝากในเดือนต่อไป ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์มารับใบวางบิลด้วยตนเอง หรือให้ส่งทางไปรษณีย์,แฟกซ์,อีเมล์ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimtransport.com
3. ช่องทางการชำระเงิน

 1. สถานที่รับฝาก–เบิกสินค้า หน้าห้องเย็นบริษัทนิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัด
 2. นำใบวางบิล ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย
 3. โทรศัพท์เบอร์ 053-998888 ต่อ 6701
  สอบถามยอดชำระการวางบิลโอนเงินเพื่อเข้าบัญชี บริษัทนิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัด
    ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย เลขบัญชี 502-6-03975-8
    ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 103-2-97808-4
  ข้อ2 และ ข้อ3 กรุณานำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงเมื่อมาเบิกสินค้า
 4. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า 100 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบวางบิล