บริการรับฝากสินค้าห้องเย็น

about

 • บริการรับฝากสินค้า ทางการเกษตร ประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและสินค้าแปรรูปต่างๆ
 • รับให้คำปรึกษาด้านระบบคลังสินค้า และระบบ Logistics แบบครบวงจร
 • บริการรับฝากสินค้าทั้งแบบอุณหภูมิบวกและลบ (ทั้งแบบแช่เย็นและแบบแช่แข็ง) ห้องแช่เย็นทั่วไป อุณหภูมิ +2~+6 องศา
  ห้องแช่แข็ง อุณหภูมิ -16~-20 องศา
 • บริการให้เช่าแบบเหมาห้อง และแบบฝากรายชิ้น
 • ระบบทำความเย็นควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ PLC ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน
 • มีระบบควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิอัตโนมัติและสามารถเช็คอุณหภูมิย้อนหลังได้
 • มีระบบ Pest control เพื่อกำจัดแมลง ปลวก มด หนู แมลงสาบ เพื่อความปลอดภัยของสินค้า
 • รับบริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็น และกระจายสินค้า
 • มีระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจัดเก็บสินค้าด้วยกล้อง CCTV
 • ใช้ระบบ Stacking ในการจัดการสินค้า
 • มีระบบโปรแกรม Stock

ติดต่อ-สอบถาม

สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่
368/7 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 0-5399-8888 ต่อ 6701-6704 , 081-2879774

 map1


 

สันป่าตอง
71 หมู่ 7 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทร 081-8826105

map2